Deze website gebruikt cookies om de website te verbeteren en om advertenties te filteren naar uw interesses. Als u geen cookies wilt accepteren, kunt u hier klikken voor meer informatie.

OK

Praktijkaccreditatie

Als patiënt wilt u een huisarts die u de beste zorg verleent. Met een NHG-Praktijkaccreditering laat een praktijk zien dat deze gestructureerd werkt aan verantwoorde zorg, tevreden patiënten en een goede organisatie. Praktijken met een keurmerk herkent u aan het logo.

 

Hoe komt een praktijk aan een keurmerk

Om het keurmerk te krijgen, wordt de praktijk eerst grondig doorgelicht. Daarna worden de organisatie en praktijkvoering, het medisch handelen en de mening van patiënten vergeleken met andere praktijken. De praktijk maakt zo nodig verbeterplannen. Nadat het keurmerk is verleend, controleert een auditor jaarlijks of verbeteringen zijn uitgevoerd en of de praktijk nog steeds aan de kwaliteitsnormen voldoet.

Patiënten ervaringen onderdeel van de toetsing

De ervaringen van patiënten zijn een belangrijk onderdeel van de keurmerken. Heeft u ideeën, opmerkingen of klachten? De praktijk neemt uw opmerkingen graag in ontvangst.

De praktijk blijft zelf verantwoordelijk

NPA certificeert de huisartsenpraktijk met grote zorg. De praktijk blijft zelf verantwoordelijk voor het leveren van goede en verantwoorde zorg.

Welke verbeterplannen zijn er de afgelopen jaren gerealiseerd? 

2013:

 • Verschillende nieuwe protocollen geschreven (Polyfarmacie, gedelegeerde taken, urineweginfecties, hypertensiecontroles)

2014:

 • Nieuwe protocollen geschreven: Anticoagulantia, werkinstructie waarnemer
 • Verbeterplannen cardiovasculair risicomanagement en instromen ketenzorggroep
 • Uitbreiding praktijkondersteuning GGZ
 • Overlegstructuren besproken met gemeente over overgang jeugdzorg per 2015
 • Voorbereiding overgang naar nieuw automatiseringssysteem

2015:

 • Implementatie van een nieuw automatiseringssysteem
 • Patientenenquetes gehouden
 • Invoering van een systeem voor permanente feedback (CareRate)
 • Protocol kindermishandeling geschreven

2016:

 • Online afspraken en herhaalrecepten ingevoerd
 • Pilot gebruik Health Communicator als vorm van eHealth (spreekuurondersteuning)
 • Regionale communicatie thuiszorg en andere organisaties opgezet (OZO Verbindzorg)
 • Samen met apotheek workflow rondom herhaalrecepten verbeterd