Deze website gebruikt cookies om de website te verbeteren en om advertenties te filteren naar uw interesses. Als u geen cookies wilt accepteren, kunt u hier klikken voor meer informatie.

OK

Veelgestelde vragen

 • Algemeen
  • Waarvoor kan ik bij de assistente terecht?

   U kunt bij de assistente terecht voor: Oren uitspuiten, bloeddrukcontroles, diabetescontroles ("suikercontroles"), urine-onderzoek, reisadvies, hulp bij stoppen met roken. Ook maakt de assistente ECG's ("hartfilmpjes"), gehoortesten, doet zij long-testen en kan zij uitleggen hoe inhaleer-apparaatjes bij astma en bronchitis werken.

    

  • Ik kan niet komen op mijn afspraak, wat nu?

   Dat kan gebeuren. We vragen u wel om die afspraak dan ruim op tijd af te zeggen, zodat andere mensen misschien geholpen kunnen worden.

   Met name voor de spreekuren van de praktijkondersteuners geldt dat het nog wel eens voorkomt dat mensen zonder af te zeggen niet verschijnen. Helaas zijn we genoodzaakt hiervoor een bedrag van €25,- bij u zelf in rekening te brengen. Dit wordt dus níet vergoed door de zorgverzekeraar. Dit geldt alleen bij niet verschijnen op een afspraak zonder af te zeggen of bij afzeggen korter dan 24 uur van tevoren.

  • Wanneer zijn de uitslagen van bloedonderzoek of rontgenfoto's bekend?
   /

   In principe na drie werkdagen. U kunt bellen tussen 9 en 12 uur, de assistente geeft u de uitslag, uiteraard pas nadat die door de dokter zelf is gezien. Eventuele uitleg die zij er bij geeft is ook altijd overlegd met de dokter.

   Met de huidige technische stand van zaken kan een uitslag soms al een dag later bekend zijn. Het kost echter ook tijd om de uitslagen te bekijken en er over na te denken. Soms moet er nog iets overlegd worden, of iets opgezocht. Daarom spreken wij drie werkdagen af.

    

    

  • Waar en wanneer kan ik bloed laten prikken?

   /

   In het Slingelandziekenhuis kunt u iedere dag tussen 7.30 en 17 uur terecht om bloed af te laten nemen. (Dinsdagavond zelfs tot  19.30 (behalve juli/augustus)). 

   Er zijn ook prikposten in de regio. Voor 's-Heerenberg is dat het Barghse Huus aan de Willem v.d. Berghstraat. De tijden zijn maandag, woensdag en donderdag, van 8 uur tot 9 uur en op dinsdag van 9.30 tot 10.30 uur. In Zeddam is dat in Zorgcentrum Sydehem, Bendendorpstraat 35 op maandag van 9.45 tot 10.15 uur en vrijdag van 8 uur tot 9 uur.

   Als u nuchter bloed moet laten afnemen betekent dat: Na 22 uur de avond tevoren niet meer eten of drinken (water mag wel)

  • Waarom krijg ik een afspraak bij de huisarts in opleiding als ik een afspraak wil? Ik wil mijn eigen dokter!
   /

   Altijd een lastig punt: Het opleiden van huisartsen heeft voor- en nadelen. De voordelen zijn duidelijk: De eigen huisarts blijft scherp, de praktijk blijft up-to-date, er wordt nog eens met een frisse blik gekeken, de capaciteit om een afspraak te maken is iets groter dan normaal. Een veel gehoord nadeel is dat het niet altijd meer mogelijk is om de eigen huisarts te spreken en dat klopt voor een klein deel ook. Echter: De eigen huisarts blijft nog steeds zo'n 80-90% van de tijd gewoon bereikbaar. Bovendien werkt de huisarts in opleiding onder directe supervisie van de huisarts-opleider en kan bij twijfel of onduidelijkheid direct of naderhand nog overleggen met de huisarts-opleider. Deze ziet ook vaak achteraf nog wel wat er is afgesproken.

   U zult begrijpen dat een huisarts in opleiding niet getraind kan worden als hij zelf geen patienten ziet. Bovendien moet de huisarts-opleider ook wat tijd op het spreekuur besparen om de opleiding zelf serieus vorm te kunnen geven. Met een klein beetje geven en nemen moet e.e.a. best soepel kunnen verlopen. U kunt altijd aangeven dat u om belangrijke redenen bij de huisarts-opleider zelf (of misschien wel de huisarts-in-opleiding!) een afspraak wilt, maar dat kan wel eens betekenen dat het dan een een of twee dagen later pas mogelijk is. Wij vragen u dan ook om hier soepel mee om te gaan als de planning het niet anders toelaat. In veel gevallen kan de huisarts in opleiding u uitstekend helpen, onder directe supervisie van uw eigen huisarts.

    

  • Waarom kan ik de dokter zelf niet telefonisch bereiken?

   Wij hebben om verschillende redenen geen telefonisch spreekuur. Alles loopt ofwel via de assistente, ofwel via het spreekuur zelf. Wel bestaat de mogelijkheid voor zaken die echt beter per telefoon geregeld kunnen worden, om teruggebeld te worden door de dokter. Dit kunt u aan de assistente aangeven.

   Overigens: Denk ook eens aan een eventueel alternatief: Het e-consult. En zou een videoconsult een oplossing kunnen zijn? Kijk even bij "nieuws" onder "videoconsulten"

  • Mag ik pas op de dag zelf een afspraak maken?

   Nee, u kunt een afspraak maken voor elke gewenste datum.U kunt in principe de hele dag bellen, maar doe het bij voorkeur 's morgens. Wij raden zelfs aan indien mogelijk een of enkele dagen van tevoren te bellen voor een afspraak.

  • Waarom mag ik niet meerdere problemen in 1 consult bespreken?

   Een consult duurt gemiddeld 10 minuten. Dat is over het algemeen voldoende om uw verhaal te horen, aanvullende vragen te stellen, zo nodig lichamelijk onderzoek te doen, eventuele aanvragen voor verder onderzoek te doen en ook nog eens alles goed in uw dossier op te schrijven. Als er een kleine, aanvullende vraag bij komt kan dat ook nog wel. Als er echter meerdere problemen behandeld moeten worden schiet die tijd te kort. En dan moeten we kiezen: de klachten afraffelen, of de volgende patient langer laten wachten. Geen van beiden lijkt ons gewenst.

   Natuurlijk is het mogelijk om een dubbel consult aan te vragen als u 2 serieuze problemen hebt, of meerdere vragen wilt stellen of om andere redenen meer tijd denkt nodig te hebben. U kunt dat dan aangeven bij de assistente.

   We horen soms dat mensen het vreemd of vervelend vinden dat ze niet met meerdere klachten tegelijk mogen komen. Begrijp dan echter wel dat wij uw klacht graag serieus nemen. Daar hoort onder andere bij een goede uitleg en verslaglegging in uw dossier. En dat kost tijd. Meer tijd dan het kost om een boodschappenlijstje te aanhoren en voor ieder probleem een advies te geven of een receptje voor te schrijven. Wij hopen dan ook op uw begrip.

   Nog even over dat "boodschappenlijstje": natuurlijk mag u best thuis opschrijven wat u allemaal wilt vragen aan de dokter. We hopen met de bovenstaande uitleg dat u wel begrijpt dat we geen lijstjes met problemen kunnen oplossen.

    

  • Waarom kan ik vandaag niet meer op het spreekuur terecht?

   Voor spoedeisende zaken kunt u altijd nog op het spreekuur terecht, maar er zijn steeds meer redenen voor spreekuurbezoek die niet-spoedeisend zijn. Voor een evenwichter planning en om ruimte over te houden voor spoed-zaken kan het dus voorkomen dat er een afspraak voor een of enkele dagen later gemaakt wordt. De assistente is getrained om dit in te kunnen schatten maar heeft daarvoor wel uw medewerking nodig.

    

  • Waarom vraagt de assistente bij het maken van een afspraak waar ik voor kom?

   Hier zijn twee redenen voor. Op de eerste plaats kan zij een inschatting maken van de ernst van uw klacht. Misschien moet u wel eerder gezien worden, of komt de dokter thuis in plaats van u op het spreekuur. Of misschien is het beter nog even af te wachten of kan zij een ander advies geven. Op de tweede plaats zijn er steeds meer klachten die op het spreekuur van de doktersassistente zelf behandeld kunnen worden. Door te vragen kunnen we het spreekuur efficienter plannen. Overigens bent u nooit verplicht antwoord te geven als u dat niet per se wilt.

  • Komt de dokter langs in het ziekenhuis of als ik weer thuis ben?
   /

   Als u in het ziekenhuis ligt, gaan wij er van uit dat u bij de specialist en de verpleging in goede handen bent. Dat betekent dat wij niet standaard meer in het ziekenhuis komen. We proberen het wel, zeker als u wat langer in het ziekenhuis ligt. Maar onze prioriteit ligt bij het leveren van zorg in onze eigen praktijk, dus als de drukte het niet toelaat richten wij al onze aandacht daarop. Er zijn een aantal zaken veranderd in vergelijking met vroeger: Het kost het veel meer tijd om in het ziekenhuis te komen (door de toegenomen verkeersdrukte), mensen liggen over het algemeen veel korter in het ziekenhuis en tenslotte is het in de praktijk zelf veel drukker geworden. Dat verklaart waarom ziekenhuisbezoek inmiddels niet meer tot het standaardaanbod van de huisarts behoort.

   Voor de thuisbezoeken geldt: We bezoeken mensen na een ziekenhuisopname thuis als daar naar onze inschatting een goede reden voor is. Dat is dus niet standaard na iedere opname! Wilt u zelf graag dat de dokter langs komt, neem dan zelf het initiatief en laat door middel van een telefoontje weten dat u de dokter graag wil spreken.

    

  • Waarom is het zo druk?
   /

   U merkt zelf waarschijnlijk ook dat het drukker is omdat u niet altijd de afspraak kunt maken die u wenste. Ondanks het delegeren van een aantal taken blijft de druk op het spreekuur maar groeien. Dat heeft meerdere oorzaken, die we niet altijd in de hand hebben. Een veelgehoorde vraag is of er niet een arts bij zou moeten. Echter de financiering van de gezondheidszorg zit zo in elkaar dat er niet automatisch meer geld beschikbaar komt als het drukker wordt. De tijd die beschikbaar is voor spreekuur en visites is de laatste jaren echter (noodgedwongen) toegenomen  terwijl de "organisatietijd" (administratieve taken, overlegmomenten etc.) ook is toegenomen. Aan onze werklust zal het dus niet liggen.....

    

  • Hoeft een huisarts tegenwoordig geen dienst meer te doen?

   Dienstdoen is totaal verschillend met "vroeger", met de komst van de huisartsenposten. Soms horen we echter van mensen de opmerking dat we geen dienst meer hoeven doen. En de gemiddelde huisarts doet nog steeds een keer per 1-2 weken dienst (plus een "achterwachtdienst"). Het is wel veranderd, dienstdoen is nu echt "naar het werk gaan" geworden, waar het vroeger vanuit het eigen huis gedaan werd. En er is betere ondersteuning gekomen, zonder dat de rest van het gezin geconfronteerd wordt met het werk van vader of moeder. Dienstdoen is wel veel intensiever geworden, een avond- of weekenddienst is ook gewoon hard werken, waar dat vroeger soms uren  wachten op een telefoontje was. En het komt nog steeds náást de gewone doordeweekse praktijkuren.

  • Wat houdt NHG accreditering in?

   Het Nederlands Huisarts Genootschap is de officiele beroepsverenining van alle huisartsen. Samen met het bureau praktijkaccreditering is een keurmerk opgesteld. Praktijken die dit keurmerk willen verkrijgen, moeten aan een flink aantal kwaliteitseisen voldoen. Denk daarbij aan toegankelijkheid van de praktijk, kwaliteitsnormen, protocollen, nascholing, continu werken aan verbetering. Informatie over deze accreditering vindt u op deze website.

  • Wat betekenen die betalingen voor "modules" van mijn zorgverzekeraar?

   Mogelijk merkt u dat uw zorgverzekeraar een bedrag aan de huisarts overmaakt, dat u onbekend voorkomt. Vaak wordt dit een module genoemd. En soms wordt daarbij vermeld "Ketenzorg" "CVRM" of "VRM". Dit kan voor onduidelijkheid zorgen en daarom willen we dat graag toelichten.

   CVRM staat voor "CardioVasculair Risico Management". Het is een moeilijk woord voor alles wat vroeger viel onder  bloeddrukcontroles, te hoog cholesterol en de zorg voor mensen na bijvoorbeeld een hartinfarct of een hersenbloeding. De zorg voor deze aandoeningen is de laatste jaren verbeterd en de aandacht voor preventie (het voorkomen van aandoeningen) is gegroeid. Daarom stimuleren zorgverzekeraars en de beroepsgroepen van huisartsen dat deze zorg nog beter georganiseerd wordt. Onze praktijkondersteuners hebben speciale programma's opgezet om de controles hiervoor te begeleiden. De zorg wordt geleverd door de huisartsenpraktijk (huisarts, assistente, praktijkondersteuner) maar waar nodig ook door fysiotherapeuten, dietistes en medisch specalisten. De zorgverzekeraar financiert deze zorg door het als het ware eerst uit de betalingen van de huisarts te halen, maar het via deze ketenzorg weer terug te betalen aan de ketenzorgorganisatie. Een ingewikkelde weg, maar langs deze weg is het gemakkelijker om grootschalige programma's als dit beter uit te werken. Het bedrag is een vast, gemiddeld bedrag, of u nu 1x per jaar voor een eenvoudige controle komt, of vele malen terug moet komen voor een moeilijk behandelbare hoge bloeddruk waar specialistische behandeling aan te pas moet komen.  Daarvoor is gekozen om het overzichtelijk te houden.

   We hopen dat deze uitleg u in ieder geval een beetje inzicht geeft in het tot stand komen van de ketenzorg CVRM. Voor andere modules, zoals COPD en diabetes geldt hetzelfde.